Telefon

0 532 153 43 11

Rumeli Kanaat Önderleri'nden Bilimsel Çalışmalara Destek Duyurusu

#

Rumeli Kanaat Önderleri adıyla oluşan topluluğumuz; bünyesinde eğitim konusunu önceleyen, siyaset ve iş dünyasından kamuoyunun tanıdığı, toplum karşısında tefeyyüz etmiş kişilerden oluşmaktadır.

“Birlik ve dayanışma ruhuyla katılımcı ve demokratik bir toplum yaratmak, kültürel devamlılığı sağlamak, Balkanlarda yaşayan insanlarımızla ve Balkan Ülkeleriyle diyaloğu güçlendirmek için hem Balkanlarda hem de Türkiye’de aktif faaliyette bulunmayı amaçlamaktadır.” Misyonu ile bir araya gelen topluluğumuz, 

“Türkiye’nin ve Rumeli-Balkan Camiasının ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve iş birliği ağlarının geliştirilmesine destek vermek ve bu doğrultuda çalışmak” Vizyonu çerçevesinde oluşturulan Tüzük kapsamında;

“Üniversiteler ile iş birliği yaparak Rumeli-Balkanlar konusunda hukuk, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, coğrafya, sanat tarihi, iktisat vb. alanlarda yüksek lisans ve doktora yapacak öğrencilere burslar sağlamak.”  en önemli faaliyet alanımız olarak öngörülmüştür. Topluluğumuz tarafından alınan karar gereği, Misyon ve Vizyonumuz çerçevesinde oluşturulan Tüzük kapsamında;

Konusu “Rumeli ve Balkanlar” olan Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarına ekonomik destek sağlamak istiyoruz.

İçinde Akademisyenlerin de bulunduğu kişilerden oluşturulacak Seçici Kurul tarafından belirlenecek yöntem ve usul çerçevesinde, desteklenecek sayı ve bedel miktarı esnek olmak üzere,  Konusu “Rumeli ve Balkanlar” olan Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarına ekonomik destek çağrısı ile Rumeli Kanaat Önderleri Topluluğu’nun eğitimi önceleyen amacına ulaşmış olunacaktır.

Başvuruların www.rumelikanaat.org.tr adresine yapılması gerekmektedir.

ilgililere saygı ile duyurulur.

Diğer Yazılar

#
#
Rumeli Kanaat Önderleri 23. Toplantısı gerçekleşti!
    Rumeli Kanaat Önderleri 4 Aralık 2023 Pazartesi 23. Toplantısını gerçekleştirdi!
RUMELİ KANAATÖNDERLERİ
    Ödül Verilecek Kişi ve Kuruluşlar:   Mehdi GURRA                                                   : Arnavutluk Prof. Dr. Ferit Duka                             
ETKİNLİK DAVETİ
      RUMELİ KANAATÖNDERLERİ “2023 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI VE KÜLTÜR ÖDÜLLERİ” ETKİNLİĞİ’NE DAVET   Rumeli Kanaat Önderleri Platformu, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel, 10 Ekim 2023’te İstanbul Cemal