Telefon

0 532 153 43 11

27 Eylül 2021 İlk Toplantımız

#

İlk toplantılarını İstanbul Eyüp’te bir Restoranda gerçekleştiren topluluk, daha sonra 3. ve 4. Toplantılarını 08.11.2021 ve 29.11.2021 tarihlerinde İstanbul Bayrampaşa İlçesinde AVLİYA RESTORAN’da Henüz Prensipler ve İlkeler noktasında ortak bir Dil ve Eylem birliği oluşturma amacıyla 4 Toplantı gerçekleştirmişlerdir.
Çıkan ortak karar ise; Birlikteliğimiz Vakıflar/Derneklerin üstünde bir çatı yapısı değerlendirmesi yapılmıştır.

Bu çerçevede; Topluluğumuzun Amacı; 
Anayasamızın öngördüğü esaslara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, rumeli camiasının her alanda gelişimi ve desteklenmesi, sosyal, ekonomik ve siyasal (politik) alanda söz sahibi olması ve dikkate alınması için gerekli tüm faaliyetleri yapmak. Bu konularda gerekli yol haritasını yaparak, yönetim erkleri ile temasa geçerek, rumeli camiasını her alanda temsil edecek vizyonda bir ekip olmaktır. 

RUMELİ KANAAT ÖNDERLERİ Vizyonu; 
Topluluğumuz türkiye’nin ve rumeli camiasının ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve iş birliği ağlarının geliştirilmesini amaç edinmiştir.

BUGÜNE KADAR KURULMUŞ DERNEKLER BÖLGESEL, BU NEDENLE;
Balkanlardaki sorunların birlikte değerlendirildiği, tüm rumeli camiasını kapsayan bir çerçevede tüm sorunlara eğilebilen, bölgesel bakmayan ve her türlü etkinliğe lojistik destek sağlayan bir yapı olmak, yurt dışında ve balkanlardaki insanlarımızı bir araya getirip daha büyük bir sinerji ve daha büyük bir güç oluşturmak vizyonumuzdur.

PRENSİPLER VE FAALİYET ALANLARI:
İleriki aşamalarda bu topluluk bir DÜŞÜNCE KURULUŞU olarak konusu BALKANLAR ve RUMELİ olan hususların Uluslararası bir boyuta taşınması hedeflenmektedir. 
Böylelikle Küresel hedefleri daha da kapsayabilir bir hale gelebilecektir topluluğumuz.
Gurubumuzun prensiplerinin belirlenmesine yönelik fikir alışverişleri yapılmıştır.
Başlıca çalışma konuları ilk etapta envanter çıkarmaya yönelik olarak ifade edilebilir:
Her tür sektörde (Sanayi, Medya, Sinema, Akademik, Politik) öne çıkan Rumelili kişi ve Kuruluşların envanterinin çıkarılması,
Rumeli Camiası ve Rumeli Göçleri ile ilgili çıkmış bulunan yerli ve yabancı tüm yayınların envanterinin çıkarılması,
Eğitim konusunda çalışmalar yapmak,
Rumeli camiasında öne çıkan şahsiyetlere gurubumuzun ödül vermesi,
Rumeli insanının gücünü ve parlaklığını göstermeye yönelik projeler,
Daha önce yaşanmışlıklardan alınması gereken dersler,

Anadolu insanı ile Balkan insanının ortak geçmişi ve dolayısıyla ortak geleceği var, bu gelecek ortak paydamız anlayışını esas almaktır
Hiç şüphesiz Rumeli insanı her yönüyle çok parçalı, “BALKANLI” olma ruhu ile farklılıkları görmeksizin “BİRLİK” ana hedefi ile hareket edilmelidir.

61 ilde balkan insanının var olduğu düşüncesiyle tüm bu camiayı harekete geçirecek aktiviteler gerçekleştirmek.
İçerde ve dışarda yapılması gerekenleri iyi bir sekretarya ile oluşturup, raporlar halinde gelişen iletişim araçları kullanılarak ilgili mecralara iletilmesinin sağlanacak ve bu konuların geniş kitlelere duyurulması sağlanacaktır.
Bu topluluk Resmi bir yapıya dönüştürmeden daha kurumsal bir organa dönüşmesi sağlanacaktır.
Bütün stk’lar ile iyi ilişkiler geliştirilecektir.

İnsan hakları savunucusu olma yönünde Hedef öncelik kazanacaktır.

KİMLİK VE VASIF Kanaat Önderleri topluluğu için önemli, yukarıda belirtilen Hedef ve Stratejiler çerçevesinde Kimlik ve Vasıf şekillenecektir.
 

Diğer Yazılar

#
#
Rumeli Kanaat Önderleri 23. Toplantısı gerçekleşti!
    Rumeli Kanaat Önderleri 4 Aralık 2023 Pazartesi 23. Toplantısını gerçekleştirdi!
RUMELİ KANAATÖNDERLERİ
    Ödül Verilecek Kişi ve Kuruluşlar:   Mehdi GURRA                                                   : Arnavutluk Prof. Dr. Ferit Duka                             
ETKİNLİK DAVETİ
      RUMELİ KANAATÖNDERLERİ “2023 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI VE KÜLTÜR ÖDÜLLERİ” ETKİNLİĞİ’NE DAVET   Rumeli Kanaat Önderleri Platformu, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel, 10 Ekim 2023’te İstanbul Cemal